Vuotta 2014 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 15.3. – 15.4.2015.

Sietopalkkiojärjestelmän periaatteet säilyvät ennallaan.

Sietopalkkion laskentaa koskeva ohjeistus ja lomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta (http://www.mmm.fi/fi/index/ektr/tuen_hakeminen.html ) ja niitä on saatavissa myös ELY-keskuksista. ELY-keskukset lähettävät aineiston kirjepostina ammattikalastajille lähipäivinä.

Hakemukset on toimitettava oman alueen ELY-keskukseen viimeistään 15.4.2015 klo 16:15 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen saapuneet hakemukset hylätään. Huomatkaa, että postin kulkuun on syytä varata vähintään 7 vrk.

Lähde: V-S ELY-keskus 26.2.2015