Helsingfors Strömmingsmarknad ordnas på Salutorget i Helsingfors den 1–7 oktober. Över 20 fiskare från hela landet säljer sina strömmingsprodukter på den omtyckta höstmarknaden i Helsingfors, där också många andra produkter finns till salu. Strömmingsjuryn väljer årets bästa marknadsprodukter på öppningsdagen.

Helsingfors Strömmingsmarknad som är en av stadens kändaste hösttraditioner inleds på Salutorget som vanligt den första söndagen i oktober. Ända fram till den följande veckans lördag den 7 oktober kan man köpa strömming, insupa marknadsstämningen och ta del av det traditionella programmet. Inte bara fiskefartygen utan också de traditionella skutorna Albanus, Kathrina, Olga, Valborg och Vivan lägger till vid Salutorget för marknadsveckan.

Helsingfors Strömmingsmarknad hör till Finlands äldsta publika evenemang och har ordnats i Helsingfors sedan 1743. En viktig del av det historiska evenemanget i den höstliga stadsmiljön är att öka medvetenheten om hållbar utveckling och skyddet av Östersjön. ”När vi äter lokal fisk som fångats på ett hållbart sätt blir havet renare, och när vi köper fisk direkt från fiskarna stöder vi deras näringsgren”, säger Stuba Nikula, verkställande direktör för Helsingfors evenemangsstiftelse.

”Det är alltid lika trevligt att träffa stamkunderna på Helsingfors Strömmingsmarknad. Under årtiondenas lopp har jag också fått tala olika språk med utländska marknadsbesökare – jag har hunnit introducera finländska fiskprodukter för många turister. Den veckolånga strömmingsmarknaden är den längsta fiskmarknaden och därför ekonomiskt mycket viktig för oss”, säger fiske- och fiskproduktsföretagaren Pirjo Salonen som sålt fiskprodukter på marknaden i över 30 år.

Musik, dans och anföranden för marknadsbesökarna

Borgmästare Juhana Vartiainen öppnar Strömmingsmarknaden på segelfartyget Vivans däck söndagen den 1 oktober kl. 10 och den anrika strömmingsrodden anländer till Lybeckskajen kl. 12. På fartyget Vivans däck hålls anföranden om bland annat skyddet av Östersjön från och med kl. 12. Seija Vesterinen spelar dragspelsmusik som höjer den maritima stämningen.

Vesterinen uppträder på marknaden också onsdagen den 4 oktober, då det också ordnas strömmingsdans i Helsingforsbiennalens paviljong. Dansläraren Marianne Krause lär ut sällskapsdanser från kl. 16.30 och det blir dans till inspelad musik kl. 17 –18.45.

Strömmingsjuryn belönar årets bästa produkter på öppningsdagen

Strömmingsjuryn som älskar strömmingsrätter sammanträder även i år på öppningsdagen för att välja de bästa produkterna i två kategorier: årets strömmingsöverraskning och årets kryddfisk. Vinnarna offentliggörs på segelfartyget Vivans däck söndagen den 1 oktober kl. 16.

Juryn som bedömer fiskdelikatesserna består av ordföranden för Martha – Finlands svenska Marthaförbund rf Mia Hafrén, Helsingforsbiennalens produktionschef Jonna Hurskainen, Baltic Sea Action Groups strategichef Pieta Jarva, Helsingfors universitets Östersjöexpert Jyrki Lappalainen, ungdomsrådets Miro Maaranen, Helsingfors stads miljödirektör Esa Nikunen, projektchefen för Helsingfors stads maritima strategi Minttu Perttula, restaurangägaren Ville Relander, Östersjöpåverkaren och informatören för John Nurminens stiftelse i sociala medier Noora Shingler, biträdande borgmästare Anni Sinnemäki och MTV3:s matredaktör Petra Tuominen.

Helsingfors Strömmingsmarknad pågår på Salutorget från söndag till lördag 1–7.10.2023. Försäljningstiden är söndag till fredag kl. 9–19 och lördag kl. 9–16. Efter Strömmingsmarknaden på söndag 8.10 ordnas den traditionella Segelfartygsdagen på Salutorget för 36:e gången.

Källa: Helsingfors Strömmingsmarknad 20.9.2023