För att skydda och motverka bifångst av tumlare, som är akut utrotningshotade i Östersjön, har ny EU-förordning publicerats.

De nya reglerna

Förordningen träder i kraft från i morgon 26 februari 2022. Dock implementeras pingerskravet från och med 1 juni 2022.

Här följer en lista med vilka områden som berörs och vad som förändrats:

  • Norra Midsjöbanken: Fiskeförbud för yrkesfiske med undantag för tinor, fällor och långrevar hela året.
  • Hoburgs bank och Midsjöbankarna: Garnfiskeförbud för yrkesfiske hela året. (Med garnfiskeförbud så menas alla typer av passiva nätredskap, inklusive svajgarn.)
  • Södra Midsjöbanken: Garnfiskeförbud för yrkesfiske hela året.
  • Sydvästskånes utsjövatten: Garnfiskeförbud mellan 1 november och 30 april.
  • Pingers är obligatoriska i området Sydvästskånes utsjövatten mellan 1 maj och 31 oktober. (Kravet om pingers gäller från och med den 1 juni 2022).

Varför görs detta?

Den internationella forskningsorganisationen ICES publicerade i maj 2020 ett råd som handlar om att minska risken för bifångst av tumlare i fiskeredskap i Östersjön. Med hänsyn till att tumlarna i Östersjön är akut hotade, hanterade det regionala forumet Baltfish frågan snabbt under hösten 2020. I december 2020 och september 2021 skickade man in gemensamma rekommendationer till EU-kommissionen om åtgärder för att minska bifångst i tumlarens kärnområden.

De omfattar en kombination av stängningar av fisket (både geografiskt och tidsmässigt) och användande av pingers i nät för att skydda tumlare i de Natura 2000-områden i Östersjön där arten listats.

Källa: HaV 28.2.2022