Hanke on saanut toiminnan aloittamisluvan. Yrityksen on noudatettava päästörajoituksia ja maksettava vuosittain kalatalousmaksua.

Aluehallintovirasto myönsi 12.2.2024 CNGR Finland Oy:lle ympäristöluvan sekä toiminnan aloittamisluvan Haminan akkumateriaalitehtaalle. Päätös sisältää vesilain mukaisen luvan, joka koskee purkuputken sijoittamista ja ruoppauksia kaupungin vesialueelle, pysyvän käyttöoikeuden purkuputken alueeseen Haminan kaupungin omistamalla vesialueella, sekä valmisteluluvan. Valmistelulupa ei koske hankkeen suurimpia ruoppauksia.

Akkumateriaalitehdas sijoittuu Haminan sataman välittömään läheisyyteen. Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston verkkosivuilla ylupa.avi.fi, ja siihen saa hakea muutosta valittamalla 20.3.2024 saakka.

Lähde: AVI 12.2.2024

Katso myös

HS Akkumateriaalitehdas saa päästä jätevetensä suoraan Itämeren – ”Käsittämätön päätös”, linkki https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000010245389.html

Adressi Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka, linkki https://www.adressit.com/itameri_ei_ole_akkuteollisuuden_kaatopaikka