Valtioneuvosto antoi 6.10. asetuksen kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (2020/184) 4 §:n muuttamisesta. Muutoksen tavoitteena on nostaa avustusmääriä siten, että ne vastaavat niitä todellisia tulonmenetyksiä ja kustannuksia, joita kaupallisille kalastajille ja kalankasvattajille aiheutuu halliurosten poistamisesta. Muutoksella toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus siitä, että otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvista kuluista. Asetuksen muutos tulee voimaan lokakuun 10. päivänä 2022. Tähän tarkoitukseen on valtion talousarvion momentille 30.40.62 Elinkeinokalatalouden edistäminen otettu määräraha. Asetuksen muutos toteutetaan jo myönnetyn rahoituksen perusteella.

  1. muistio PDF 359kB
  2. asetusehdotus PDF 252kB
  3. förslag till förordning PDF 260kB

Lähde: Valtioneuvosto 6.10.2022