Hallitus esittää kotimaisen ruoantuotannon tukemiseksi yhteensä 300 miljoonan euron tukea. Tästä viisi miljoonaa euroa kohdistetaan kalataloudelle kohonneiden tuotantokustannusten ja markkinahäiriöiden vaikutusten kompensointiin sekä kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Kalataloudelle osoitetaan viiden miljoonan euron tuki kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Kalatalous kärsii muun ruoantuotannon tavoin nopeasti kohonneista tuotantokustannuksista ja kansainvälisten markkinoiden häiriöistä. Kotimainen luonnonkala ja kasvatettu kala ovat tärkeitä myös elintarviketurvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta, ja osa tuesta voidaan kohdistaa kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimiin.

Kalatalouden tuki on osa varautumisen ministerityöryhmän 17. maaliskuuta linjaamaa noin 300 miljoonan euron tukipakettia kotimaiselle ruoantuotannolle. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa kalatalouden tukitoimien valmistelusta. Toimenpiteet ja rahoituksen kohdentuminen niihin tarkennetaan kevään 2022 lisätalousarvioesityksessä.

Lähde: MMM 1.4.2022