Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain (997/2021) 13 §:n mukaan tukea haetaan jatkuvassa tai määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö päättää jatkuvan hakumenettelyn piiriin kuuluvista toimenpiteistä ja määräaikaisten hakumenettelyjen avaamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.3.2022 (dnro VN/6607/2022-MMM-1) antamallaan päätöksellä linjannut, että tiettyihin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisissa hakumenettelyissä.

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää 18.10.2022 päätöksellä moottoreiden vaihtoa ja energiatehokkuuden parantamista koskevan toimenpiteen (toimintalinja 1) jatkuvan hakumenettelyn piiriin 24.10.2022 alkaen.

Lähde: MMM 19.10.2022