Jord- och skogsbruksministeriet har 17.6.2016 öppnat ansökningsförfarande för kompensation av skador orsakade av säl och skarv från Europeiska havs- och fiskerifonden, Finlands operativa program.

Ansökningstiden börjar 22.6.2016 och slutar 30.9.2016. Ansökningar skall lämnas senast sista ansökningsdagen före midnatt till fondens elektroniska system (hyrrä) eller skriftligen med operativa programmets ansökningsblankett före kl. 16.15 till NMT-centralen.

Pdf Ansökningsblankett
Pdf Anvisning