På denna webbplats kan du ansöka om torg- och kajplats till Strömmingsmarknaden 2023. Vi tar emot anmälningarna i första hand elektroniskt. Spara ditt inloggningsnummer och lösenord så att du kan se, redigera och förhandsgranska dina uppgifter på denna webbplats.

En del av uppgifterna publiceras på webbplatsen närmare evenemanget. Dessa uppgifter anges på blanketten med texten ”denna uppgift publiceras på webbplatsen”. Helsingfors evenemangsstiftelse förbehåller sig rätten att redigera uppgifterna innan de publiceras.

Strömmingsmarknaden 2023 är öppen från söndag till lördag 1–7.10. Försäljningstiden från söndag till fredag är kl. 9–19 och på lördag kl. 9–16.

Ansökningstiden till strömmingsmarknaden går ut den 1 augusti. Platsnumren lottas ut och meddelas sökandena i augusti.

Närmare ansökningsanvisningar och information om försäljningsställena ser du här »

Källa: Helsingfors Strömmingsmarknad, länk https://silakkamarkkinat.fi/sv/