Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf grundades år 1980. Förbundet har nu i 40 års tid fungerat som yrkesfiskarens och fiskerinäringens företrädare. Jubileumsåret till ära blickar vi bakåt och presenterar längs med hela året förbundets historia samt de personer som har varit med i förbundets verksamhet under olika skeden. Under fyra årtionden hinner det hända mycket. Det framkallar många minnen och kan förutom en nostalgitripp också ge ett nytt perspektiv på den nuvarande verksamheten.

Trots värdefulla minnen kommer vi inte framåt genom att enbart fokusera på hur det var förr. Förutom de månatligen publicerade historie-artiklarna börjar FYFF rf publicera infosnuttar riktade till alla som har ett genuint intresse för inhemsk fisk och detta traditionsrika, men också ännu i denna dag unika och viktiga yrke.  Vad menas med aktörsspecifika kvoter? Varför är sälarna så stort problem? Hur många yrkesfiskare finns det i Finland? Under året besvarar vi dessa frågor om fiskerinäringen som en stor publik eventuellt funderar på.

Med anledning av jubileumsåret har det på FYFF rf:s hemsida öppnats en blankett, via vilken man kan förmedla egna minnen, önskemål om artiklar eller andra hälsningar till 40-åringen.

Jubileumsåret kulminerar i en 40-års fest som arrangeras i november. Mera info om den kommer senare.

Tilläggsuppgifter:

FYFF rf:s verkställande direktör Kim Jordas
tel: 0400-720690
sakl@sakl.fi