Helt overraskende på franske fiskere, opplyste den franske regjeringen at de senker prisen på bunkers til fiskefartøyer med 35 cent, – tilsvarende 3,30 – 3,40 norske kroner. Dette gir fransk fisk et konkurransefortrinn i EU, mot både norsk fisk og fisk tatt av andre EU-lands fiskere.

Det var den franske statsministeren, Jean Castex, som onsdag ettermiddag opplyste at prisen på diesel til fiskefartøyer skulle settes ned. Prisreduksjonen skulle tre i kraft allerede i går, torsdag, og det er den franske stat som skal finansiere prisreduksjonen.

Franske fiskere betalte inntil prisen ble satt ned, fra en euro til 1,15 euro per liter for diesel. Det tilsvarer 9,75 kroner til 11,21 kroner med gjeldende kurs 18. mars. Etter at prisen ble satt ned, betaler franske fiskere nå rundt sju kroner per liter.

Ikke penger til lott

Ifølge franske fiskeorganisasjoner var det mange fiskere som ikke fikk lønn når de var på fiske. Også franske fiskere har et system med lott som beregnes etter at alle driftsutgifter er trukket fra betalingen fartøyet får for fangsten. For et fartøy som bruker 10 000 liter diesel i uka, betyr prisendringen en besparelse på 30 – 35.000 kroner.

I fiskerhavnen Bolougne-sur-Mer har sju fiskefartøyer ligget til kai denne uken. Å gå ut for å fiske ville bety store tap. Ifølge lokale medier vil det nå være mulig å fiske igjen uten å operere med tap.

Dobbelt så dyrt å bunkre i Norge

I Norge var prisene på diesel cirka 70 prosent høyere enn i Frankrike på onsdag. Etter at prisen ble senket på fransk diesel til fiskefartøy, er det nå cirka dobbelt så dyrt å bunkre i Norge som i Frankrike.

Det skal etter hva Kystmagasinet forstår, foregå politiske diskusjoner om hvordan dieselprisene skal kunne reduseres. Men ikke noe konkret er kjent om hvordan dette skal gjøres. Fiskebåtredere, i første rekke de som driver med reketrål i Sør-Norge vurderer om de skal samle seg til en markering hvor de i mai seiler til Oslo med trålerne.

Når nå franske fiskefartøyer får subsidiert sine drivstoffutgifter, vil det gjøre fransk fisk mer konkurransedyktig i Frankrike og i andre land. Samtidig har norske kroner blitt svekket mot euro de siste månedene. Det forsterker konkurransevridningen som de franske dieselsubsidiene skaper.

Källa: SFPO 19.3.2022, Skipsrevyen