Forststyrelsen beviljar på ansökan tillstånd för yrkesfiske för åren 2015–2019 på vattenområden som är i Forststyrelsens besittning. Tillstånd för yrkesfiske kan sökas i första hand med en ansökningsblankett eller genom en fritt formulerad ansökan. Ansökningstiden går ut den 7 november 2014.

Av ansökan skall framgå vilket fångstredskap som används och vilket vattenområde som ansökan gäller. Ansökan tillställs Forststyrelsen på adressen: Forststyrelsen, registratorskontoret, PB 94, 01301 VANDTAA eller kirjaamo@metsa.fi.

En förteckning över vattenområden finns på internet, adress eraluvat.fi!

Även ansökningsannonsen finns på internet, adress www.eraluvat.fi.

Förteckningen kan också beställas på Forststyrelsens försäljningskontor.

Frågor om vattenområden kan också ställas till kontaktpersonerna för de olika regionerna:
Lappland (utom Enare, Utsjoki och Enontekis);: Tapani Partanen, 0400-183493, 
Österbotten -– Kajanaland – Posio;: Pasi Korhonen, 040-1589412 och Kari Sarajärvi, 0400-296113, 
Södra Finland;: Mikko Malin, 040-8377548.

Källa: Forststyrelsen 30.9.2014