Mark- och miljödomstolen i Sverige har gett tillstånd till projektet Storgrundet utanför Gävleborgskusten innanför 12 sjömil. Skyborn Renewables har för avsikt att bygga 51 vindkraftverk (1 000 MW) med en årlig beräknad produktionskapacitet på 3–3,5 Twh.

Området planeras vara i produktion före slutet av år 2030. Skyborn Renewables planerar också projekten Eystrasalt och Fyrskeppet i Bottenhavet.

Källa: Svenska medier 14.9.2023