Jord- och skogsbruksministeriet har 11.7.2019 gett förordningarna om jaktmängderna för säl.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2019–2022 (897/2019)

1 § Regionala kvoter

I områdena enligt 5 § i jaktförordningen (666/1993) får jagas gråsälar under respektive jaktår som följer:

1) förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken sammanlagt högst 350 gråsälar,

2) förvaltningsområdet Sydvästra Finland sammanlagt högst 400 gråsälar, och

3) förvaltningsområdet Finska viken sammanlagt högst 300 gråsälar.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020 (898/2019)

1 § Största tillåtna bytesmängd

Antalet östersjövikare som får fällas vid jakt som sker med stöd av jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen (615/1993) får uppgå till högst 325 individer.

2 § Regionala begränsningar

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 1 § får antalet östersjövikare som jagas regionalt uppgå till följande: i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken) sammanlagt högst 325 individer.

Källa: Finlex