Hukkanens företagarfamilj, som sedan tidigare äger Kalaneuvos och Nordic Trout, förvärvar estniskägda Heimon Kala Oy, som bedriver fiskodling och fiskförädling. – Vi vill stärka tillgången på inhemsk fiskråvara och ytterligare sätta fart på den redan nu långt utvecklade exporten av förädlade fiskprodukter, säger fiskerihushållningsrådet Veijo Hukkanen, styrelseordförande för Kalaneuvos Oy och Nordic Trout Ab. Kalaneuvos är ett fiskförädlingsföretag och Nordic Trout ett fiskodlingsföretag.

Köpet omfattar Heimon Kala:s verksamheter i Finland, innefattande fiskodlingsverksamheten i Houtskär samt fiskförädlingsanläggningarna i Renko och Karleby. Heimon Kala avvecklade sin produktion i Karleby förra hösten. Heimon Kala har länge varit i estnisk ägo och ägdes senast av AS PRFoods.

– Nu återvänder Heimon Kala till finsk ägo. För oss är det viktigt att hålla vår genuint inhemska livsmedelskedja helt i finska företags händer. Traditionellt har kedjan från fiskodling till förädling bestått av mindre företag och vi vill nu stärka vår roll som vägvisare för den finska fiskbranschen. Företaget, som ägs av en familj ger grund för långsiktiga planer, fortsätter Hukkanen.

– Vi är nöjda över att Heimon Kala igen ägs av ett finskt familjeföretag. Heimon Kala har hört till en av Finlands största odlare av inhemsk regnbågslax och företaget har fokuserat på miljön. Vi själva ser också möjligheter för Kalaneuvos produkter på den estniska marknaden och önskar att vårt samarbete fortsätter över gränserna. Vi vill önska Heimon Kala och Kalaneuvos framgång, säger verkställande direktör Indrek Kasela vid AS PRFoods, som är börsnoterad i Tallinn.

För inhemsk fiskförädling och fiskodling

– Vi vill uppfylla konsumenternas önskemål, som har framkommit i ett flertal opinionsundersökningar, om ökad tillgång på inhemsk fisk, och därmed satsa alltmer på nya fiskprodukter. Som branschens största företag vill vi vara en vägvisare och visa att fisk är trendigt, hälsosamt och läckert, samt ett mycket hållbart val ur klimat- och miljösynvinkel, säger Hans-Mikael Helenius, ny verkställande direktör vid Kalaneuvos. – Under de senaste åren har vi investerat 30 miljoner euro på att bygga ut vår fiskförädlingsfabrik i Sastamala och vi har nu Nordens största fiskrökeri. Det här är möjligt tack vare Kalaneuvos personal och de har en stor beredskap att lära sig och utveckla verksamheten, berömmer Helenius.

Förvärvet påverkar hela Finlands fiskodling positivt

– Fiskodlingsanläggningen i Houtskär ger oss mer inhemsk fisk, samt förbättrar utvecklingsmöjligheterna för våra övriga odlingsanläggningar. Nu kan vi tillsammans med vår kunniga personal integrera de möjligheter den nya anläggningen ger oss i hela vår produktion, från rom, yngel- och matfiskodling fram till färdig produkt, säger Alf-Håkan Romar, verkställande direktör vid Nordic Trout. – Personalen i Houtskär gör ett suveränt arbete. Vi ser fram emot att få arbeta med dem och få tillgång till deras kompetens.

– Nordic Trout vill öka och effektivera produktionen av regnbågslax. Efterfrågan på inhemsk fisk ökar hela tiden. Med det här företagsförvärvet kan vi bättre svara på målen i statsrådets program för främjande av inhemsk fisk, påpekar Romar.

Företagsförvärvets villkor förväntas fastställas före slutet av februari år 2022.

Källa: Kalaneuvos pressmeddelande 10.2.2022