Styrelsen för Finlands Yrkesfiskarförbund sammankommer i år till sommarmöte 17-18.8 i Kalajoki. Mötet behandlar både aktuella frågor och frågor på längre sikt.

Förbundsstyrelsen sammankommer oftast två – tre gånger per år och sommarmötet har blivit årets viktigaste möte, under vilket man behandlar branschens frågor mera grundligt.  

I år finns åtminstone följande frågor på ärendelistan:

          regleringsåtgärder för fisket 2012 under resten av året

          kvoterna för 2013 och regleringsåtgärder

          EU-ärenden: GFP-reformen, marknadsförordningen och förordningen för fiskerifonden

          beredningen av det nationella aktionsprogrammet (2014-2020), tyngdpunkter

          fortsättningen för fiskeriförsäkringsverksamheten, JSM:s förslag till ny lagstiftning

          följderna av köpbojkotten som delvis riktats mot den inhemska fångade fisken, åtgärder för att förbättra situationen

          fiskets kodex (principerna för ansvarsfull verksamhet)

          anvisningar för god praxis i kust- och insjöfisket

          förbundets verksamhetsmässiga och ekonomiska situation, speciellt balanseringen av förbundets ekonomiska situation

Förbundets medlemmar kan ta kontakt med de förtroendevalda i sitt eget område gällande de ovanstående frågorna och gällande övriga aktuella frågor. All respons är välkommen!

För tilläggsinformation:      Ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448

Förbundets byrå, tel. 0400-720 690 eller e-post sakl@sakl.fi