Förbundsstyrelsens traditionella sommarmöte hålls denna gång 2-3.9 i Tammerfors.

På ärendelistan bland annat följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 1/2022
 4. Styrelsens konstituering
 5. Fångst- och kvotsituationen 2022 samt fiskekvoter 2023
 6. Sveriges planer att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil
 7. Möjliga ändringar i det aktörsspecifika kvotsystemet, JSM:s förslag till lagändring
  • utlåtandena, beredningsläget, riksdagsbehandlingen
 8. Sikförordningen
 9. EHFFF 2021-27
  • beredningsläget, inledandet av programmet
 10. Rysslands anfall på Ukraina, följderna för fisket, fiskeriets krisstöd
 11. Den nya periodens TUKALA-projekt, fiskets centrala utvecklingsområden
 12. Fiskets digitala fotspår – digitala lösningar som stöd för fiskens spårbarhet
 13. Riksdagsvalet 2023, följande regeringsprogram; yrkesfiskets centrala frågor
 14. MSC-certifiering, möjligt återinförande av MSC-certifieringen för centrala strömmingsbeståndet och den fjärde mellanutvärderingen, fortsatt certifiering efter 24.12.2023 samt finansiering
 15. Havsvindkraftparker
 16. Organisationens tillstånd 2022
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2022, medlemsavgifter 2022, medlemsansökningar
  • projektsituationen
  • arbetsprogram hösten 2022
  • preliminär plan för övergångsperioden 2024 alternativt 2025
 17. Övriga aktuella frågor – lägesöversikt
  • SUP-direktivet och fiskeredskap, nationell lag och förordning
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690