Förbundsstyrelsen sammankommer 27.2 i Helsingfors.

På ärendelistan bland annat följande.

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 2/2019
 4. Stadgeenligt årsmöte 19.3 Åbo
  • bokslut 2019
  • verksamhetsplan och budget 2020, medlemsavgifter 2021
 5. Förbundets 40-årsfest
  • nätsidor
  • jubileumsseminarium, mottagning och kvällsfest 20.11.2020 Clarion Hotel Helsinki, program
 6. Fiskekvoter 2019, pelagiskt fiske, lägesöversikt
 7. MSC-projekt för trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk, 1:a auditering, lägesöversikt
 8. Säl, lägesöversikt och positionsbestämning
  • vårdplan för sälbestånden
  • möjligt arvode för hantering av säl, JSM:s förslag
 9. Lax 2020, lägesöversikt
 10. TUKALA-projektets fortsättning, lägesöversikt
 11. Fiskerinäringen 2030-strategi
 12. Organisationens tillstånd 2020
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2020, medlemsavgifter 2019 och 2020
  • medlemsärenden
 13. Övriga aktuella frågor
 14. Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690