Förbundets styrelse sammankommer till sommarmöte 31.8-1.9 i Raumo. Mötets ärendelista är följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 1/2023
 4. Styrelsens konstituering
 5. Statsminister Petteri Orpos regeringsprogram 20.6.2023; de punkter som berör yrkesfisket (lägesbeskrivning)
 6. Fångst- och kvotsituationen 2023 samt fiskekvoter 2024 (lägesbeskrivning, ställningstagande)
  • fångstsituationen 2023
  • fiskekvoter och -regler för Östersjön 2024, FYFF:s ståndpunkt till kommissionens förslag
  • Sveriges planer att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil, lägesbeskrivning
 7. EHFFF 2021–27 (lägesbeskrivning)
  • inledandet av programmet
  • sälersättningssystemet, JSM:s utkast (skarversättningar, MM:s projekt)
  • innovationsprogrammens allmänna läge
 8. Den nya periodens utvecklingsprogram för fisket 2023–2026 (KAKE) (lägesbeskrivning och beslut om fortsatta åtgärder)
  • FYFF:s andel (partnerskapsavtal)
 9. Fiskets digitala fotspår – digitala lösningar som stöd för fiskens spårbarhet, EHFF-projekt 1.8.22-31.8.23 (lägesbeskrivning)
  • fortsatta åtgärder, ändringen av EU:s övervakningsförordning
 10. Förnyad certifiering av Bottniska vikens strömming, EHFFF-projekt (lägesbeskrivning)
 11. Industriområden för havsvindkraft (lägesbeskrivning och ställningstagande)
  • verksamhetsplan
 12. FYFF:s strategi för fiskerinäringen 2021–2027 (lägesbeskrivning och ställningstagande)
  • mellanutvärdering av strategin
 13. Organisationens tillstånd 2023 (lägesbeskrivning och beslut)
  • arbetsprogram hösten 2023
  • projektsituationen 2023
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2023, medlemsavgifter 2023
  • organisationens tillstånd, regionorganisationerna, medlemsläget, medlemsansökningar
  • övergångsperioden 2024/2025
 14. Övriga aktuella frågor – lägesöversikt
 15. Övriga ärenden
 16. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Jarno Aaltonen, tel. 050-3811 027, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690.