Finlands Yrkesfiskarförbunds styrelse har beslutat flytta den till hösten planerade 40-årsfesten (Helsingfors 20.11.2020) med ett år. Coronaepidemin är orsaken till den nya tidpunkten.

Förbundet återkommer senare närmare till festens tidpunkt och program.