Årsmötet 19.32020 i Åbo har flyttats till en senare tidpunkt pga den situation coronaviruset Covid-19 förorsakat. En ny tidpunkt meddelas senare. Förbundet fungerar tillsvidare enligt den verksamhetsplan och budget som förbundsstyrelsen godkänt.

Styrelsen