Förbundets styrelse har redan på våren fattat beslut om nedskärningar i förbundets intressebevakningsverksamhet med anledning av den ekonomiska situationen. Kustfiskets svåra marknadssituation (den partiella köpbojkotten) och fiskeförbuden i det pelagiska fisket bedöms försvaga förbundets ekonomiska situation ytterligare. På grund av detta är förbundets byrå stängd juli – september.

Meddelanden till förbundet kan sändas till adressen sakl@sakl.fi. Meddelanden besvaras vid tillfälle.   

Styrelsen