Statsrådet har 30.12 beslutat ge förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk i Finska viken och Östersjöns huvudbassäng år 2015.

Finska viken och Östersjöns huvudbassäng

Fiskefartyg får inte fiska med trål efter strömming eller vassbuk i ICES delområden 22–24 .

Fiskefartyg vars igenkänningslängd över 24 meter

Fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter får fiska med trål inom ICES delområden 25–27, 28.2 och 32 samt inom delområde 29 söder om breddgraden 60 00´N sammanlagt högst 6 100 ton strömming eller sammanlagt högst 4 500 ton vassbuk.

Fiskefartyg vars igenkänningslängd högst 24 meter

Fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter får fiska med trål inom ICES delområden 25–27, 28.2 och 32 samt inom ICES delområde 29 söder om breddgraden 60 00´N sammanlagt högst 5 300 ton strömming eller sammanlagt högst 4 000 ton vassbuk.

Fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter får inte fiska på förutnämnda områden förutom i delområde 29 norr om breddgraden 59 47´N och i delområde 32 innanför baslinjen efter att någon av de tidigare nämnda högsta mängderna har fyllts.

Fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter

Efter det att fisket för fartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter har avbrutits, får fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter fiska med trål inom ICES delområden 25–27 och 28.2 sammanlagt högst 500 ton strömming eller sammanlagt högst 400 ton vassbuk.

Bottniska viken

För fisket i Bottniska viken utfärdades inte begränsningar.

Förordningen träder i kraft 1.1.2015.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå
tel. 0400-720690
sakl@sakl.fi