Jord- och skogsbruksministeriet har 19.12 beslutat ge förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014.

Huvudbassängen

Trålfiske efter vassbuk och strömming med fiskefartyg inom ICES delområden 25-28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59 30`N (Östersjöns huvudbassäng) är förbjudet.

Fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får bedriva ett trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 22―28. Detta slags fiske får fortgå tills de i detta fiske deltagande fartygens strömmingsfångst är sammanlagt högst 300 ton eller vassbuksfångst är sammanlagt högst 300 ton.

Finska viken och norra Östersjön

Fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter får trålfiska vassbuk och strömming inom ICES delområde 32 (Finska viken) och inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59 30´N och 59 50´N tills strömmingsfångsten är sammanlagt högst 4 000 ton eller vassbuksfångsten är sammanlagt högst 3 000 ton från dessa områden.

Fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter får trålfiska vassbuk och strömming inom ICES delområde 32 utanför baslinjen (Finska viken) och inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59 30´N och 59 50´N (Norra Östersjön) så att strömmingsfångsten är högst 4 500 ton eller vassbuksfångsten är sammanlagt högst 3 300 ton från dessa områden.

Bottniska viken

Fiskefartyg vars längd överallt är över 12 meter får under tiden 1.1-30.6 trålfiska strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 söder om breddgraden 63 00´N på Bottenhavet tills de nämnda fiskefartygens strömmingsfångst inom ICES delområden 30 och 31 från Bottniska viken är sammanlagt högst 83 000 ton.

För fiskefartyg vars längd överallt är över 12 meter är trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 på Bottenhavet söder om breddgraden 63 00´N förbjudet under tiden 1.7-15.9.

För fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter är trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 30 och 31 på Bottniska viken norr om breddgraden 63 00´N förbjudet under tiden 1.7-15.9 eller från den tidpunkten då den högst sammanlagda strömmingsfångsten 83 000 ton har fyllts.

Förordningen träder i kraft 1.1.2014.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå
tel. 0400-720690
sakl@sakl.fi