Förbundsstyrelsens traditionella sommarmöte är denna gång 17-18.8 i Åbo.

På listan bland annat följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 2/2018
 4. Styrelsens konstituering
 5. Fiskekvoterna 2019
 6. Kommissionens förslag till övervakningsförordning
 7. Kommissionens förslag till EHFF-förordning
 8. MSC-certifiering
 9. Reglering av fisket efter gös
 10. JSM:s fiskets utvecklingsgrupp
 11. Fiskets arbetsförhållanden, direktivets verkställighet (RP)
 12. Regeringsprogrammet 2019 (branschens gemensamma)
 13. Aktuella rätts-/ersättningsfrågor
  • Nord Stream II, lägesöversikt
  • Baltic Connector Oy, lägesöversikt
  • DIMECC Oy, lägesöversikt
 14. FYFF:s strategi för branschen på 2020-talet (remissdebatt)
 15. Organisationens tillstånd 2018
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2018, medlemssituationen och -avgifter 2018
 16. Övriga aktuella frågor – lägesöversikt
 17. Övriga ärenden
 18. Mötets avslutande

Tilläggsinformation: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690