Styrelsens traditionella sommarmöte hålls denna gång 12-13.8 i Björneborg.

På ärendelistan bland annat följande ärenden.

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 1/2016
 4. Konstituering av styrelsen

·        val av vice ordförande

·        övriga val

 1. ICES:s rådgivning för år 2017, kommissionens (möjliga) kvotförslag för år 2017, nationell beredning
 2. Fiskesituationen, reglering av fisket hösten 2016
 3. Nationell CFP-lag och därtill hörande förordningar

·        lagens riksdagsbehandling, FYFF:s ståndpunkt under utskottshöranden

·        övrig beredning

 1. Fiskeriförsäkringsstödet, situationen samt påverkan
 2. Åtgärdsprogrammet (EHFF) 2014-2020 och fiskets innovationsprogram
 3. MSC-märkning, strömming och vassbuk
 4. Utbildningsprojekt för fiskeriföretagare (TTS)
 5. Aktuell mediaidé
 6. Förbundets organisation i den nya verksamhetsmiljön
 7. Organisationens tillstånd 2016

·        ekonomiska situationen, medlemsavgifter

·        arbetsplan hösten 2016

·        projektsituationen

 1. Aktuella frågor – lägesöversikt

·        övriga aktuella ärenden

 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande

För ytterligare information: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel 0400-720 690.