Förbundets styrelse sammankommer 19.2 i Åbo.

På ärendelistan bland annat:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 4/2015
 4. Årsmötet 2016, 10.3 Helsingfors

·       bokslut 2015

·       verksamhetsplan och budget 2016

·       medlemsavgifter 2017

 1. Regleringen av fisket år 2016 (pelagiska fisket)
 2. Åtgärdsprogrammet (EHFF) 2014-2020, lägesöversikt

·       innovationsprogrammen (möjlig remissbegäran)

·       JSM:s linjedragning beträffande stöd

 1. Enhetsvisa kvoter, lägesöversikt

·       möte JSM och FYFF 29.1

·       beredningssituationen

 1. MSC-projekt för trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk, förstudie
 2. Skarvarbetsgruppen, lägesöversikt och formande av position
 3. Organisationens tillstånd 2016

·       den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2016, medlemsavgifter 2016

·       verkställande direktörens arbetsavtal

·       Fiskveckan 2016, lägesöversikt

·       befrämjande av fiskerihushållningen, ansökan

·       möjlig organisationsförändring

 1. Övriga aktuella frågor – lägesöversikt
 2. Övriga ärenden
 3. Mötets avslutande

För tilläggsinformation: Styrelseordförande Olavi Sahlstén, 0400-227 448 och vd Kim Jordas, 0400-720 690.