Förbundets styrelse sammankommer följande gång 13.11 i Åbo.

På ärendelistan bland annat:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 3/2015
 4. Regleringen av fisket år 2016 (pelagiska fisket)
 5. Lagen om fiske, lagens implementering, den kommande fiskeförordningen, lägesöversikt
 6. Åtgärdsprogrammet (EHFF) 2014-2020, lägesöversikt

·       innovationsprogrammen

 1. Enhetsvisa kvoter, lägesöversikt
 2. Organisationens tillstånd

·       den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2015,

·       Fiskveckan 2016, genomförande, preliminär struktur samt program

·       möjligt MSC-projekt

·       organisationssamarbete

·       verksamhet 2016, beslut om ändringar

 1. Övriga aktuella frågor – lägesöversikt
 2. Övriga ärenden
 3. Mötets avslutande

För tilläggsinformation: Styrelseordförande Olavi Sahlstén, 0400-227 488 och vd Kim Jordas, 0400-720690.