Förbundets styrelse sammankommer följande gång 3.3 i Åbo.

På ärendelistan bland annat följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 1/2017
 4. Årsmötet 2017, 7.4 Åbo

·        bokslut 2016

·        verksamhetsplan och budget 2017

·        medlemsavgifter 2018

·        årsmötets program

 1. Laxförordningen, JSM:s förslag (remisstiden går ut 1.3/8.3)
 2. Förslag till indelning av vattenområden i fiskeriområden (på remiss)
 3. Åtgärdsprogrammet (EHFF) 2014-2020, lägesöversikt

·        innovationsprogrammen, fiskarnas och forskningens partnerskap

 1. Enhetsvisa kvoter, lägesöversikt
 2. MSC-projekt för trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk, lägesöversikt
 3. Nord Stream II -förhandlingar, lägesöversikt
 4. Fiskehamnsarbetsgruppen, lägesöversikt
 5. Organisationens tillstånd 2017

·        den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2017, medlemsavgifter 2017

 1. Övriga aktuella frågor – lägesöversikt
 2. Övriga ärenden
 3. Mötets avslutande

Tilläggsuppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, 0400-227 448, eller Kim Jordas, 0400-720 690,kim.jordas@sakl.fi