Förbundets styrelse håller möte 14.11 i Åbo.

På ärendelistan bla:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 2/2014
 4. Fiskesituationen, reglering av fisket hösten 2014
 5. Regleringen av fisket år 2015 (pelagiska fisket)
 6. Lagen om fiske och den kommande förordningen, lägesöversikt
 7. Nationell strategi för lax och öring, lägesöversikt
 8. Åtgärdsprogrammet (EHFF) 2014-2020, lägesöversikt
 9. Enhetsvisa kvoter, beredning
 10. Organisationens tillstånd 2014

·       ekonomiska situationen, medlemsavgifter

·       projektsituationen

·       organisationssamarbete

 1. Aktuella frågor – lägesöversikt

·       spårbarhet, förpackningsmärkningar, dioxinövervakning mm

·       utkastförbudet/landningstvånget

 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande

För ytterligare information: styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, 0400-720 690