Förbundets styrelse sammankommer till sommarmöte 30-31.8 i Tammerfors. Under det traditionella sommarmötet behandlas både aktuella frågor och frågor på längre sikt.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 2/2013
 4. Konstituering av styrelsen
 5. Förbundets strategi för näringen 2013-2020
 6. Förbundets strategi för kommunikation
 7. Reglering av fisket efter strömming och vassbuk hösten 2013
 8. Uppskattning av situationen för fiskbestånden samt kvoterna 2014
 9. EU-ärenden: GFP-reformen och havs- och fiskerifondsförordningen
 10. Åtgärdsprogrammet (2014-2020), nationell beredning
 11. Reformen av lagen om fiske, beredningssituationen
 12. Nationell strategi för lax, beredningssituationen
 13. Fiskeriförsäkringsverksamhetens fortsättning
 14. Organisationens tillstånd 2013
 15. Aktuella frågor – lägesöversikt (vid behov granskning av förbundets position)
 • Nord Stream AG; tredje och fjärde gasrörslinjen
 • övriga aktuella ärenden
 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande

För tilläggsinformation ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448 och förbundets byrå, tel. 0400-720 690,  sakl@sakl.fi