Förbundets styrelse sammankommer 22.11.2013 i Tammerfors.

Mötets ärendelista:

1. Mötets öppnande

2. Mötets lagenlighet och beslutförhet

3. Protokolljustering 3/2013

4. Reglering av fisket efter strömming och vassbuk år 2013

5. Reglering av fisket efter strömming och vassbuk år 2014

6. Reglering av övriga kvoterade arter år 2014

7. Betänkande, JSM:s laxstrategiarbetsgrupp

8. Aktuella frågor

· utkast till nationell övervakningslag

9. Förbundets situation 2013

· ekonomiska situationen 2013, medlemsavgifter

10. Övriga ärenden

11. Mötets avslutande

För tilläggsinformationen ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, förbundets byrå, tel. 0400-720690, sakl@sakl.fi