Förbundets styrelse sammankommer följande gång 18.1 i Helsingfors.

På ärendelistan bland annat följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets laglighet och beslutförhet
 3. Protokollsjustering 3/2017
 4. Forskningens och fiskets partnerskapsprojekt (TUKALA), diskussion om åtgärder
 5. Preliminär beredning: Stadgeenligt årsmöte 22.3 Helsingfors
  • bokslutsberedning
  • preliminär verksamhetsplan och -budget 2018, medlemsavgifter 2019
 6. Nord Stream II -avtal, lägesrapport
 7. Ändring av påföljds- och övervakningslagen, lägesrapport
 8. Fiskekvoter år 2018, lägesrapport
 9. MSC-utvärdering av trål- och ryssjefisket efter strömming och vassbuk, lägesrapport
 10. Ändring av Finlands aktionsprogram (EHFF), lägesrapport
 11. Fiskets utvecklingsgrupp, lägesrapport
 12. Fiskehamnsgruppen, lägesrapport
 13. Organisationens tillstånd 2018
  • operativa och ekonomiska tillståndet 2018, medlemsavgifter 2017 och 2018
 14. Övriga aktuella ärenden
 15. Övriga ärenden
 16. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Vd Kim Jordas, 0400-720 690, kim.jordas@sakl.fi