Till förbundets alla medlemmar, viktigaste intressentgrupper och samarbetspartners sänds en tvåspråkig väggkalender för år 2014. Kalendern presenterar yrkesfiskarnas mångsidiga arbetsfält året runt. Målet är att påminna om de varierande förhållandena och de kunniga företagarna. Markku Saiha står för bild och text. Saiha fick statens pris för informationsspridning 2013.

kalenteriSAKL2-1