EU:s fiskeriråd nådde 14-15.10 politiskt samförstånd om fiskekvoterna för år 2020.

Fiskekvoter år 2020 (inom parentes i jämförelse med år 2019):

Bottniska vikens strömming, 65 018 ton, Finland 53 306 ton (-27 %)

Huvudbassängens, Skärgårdshavets och Finska vikens strömming 153 384 ton, Finland 33 637 ton (-10 %)

Vassbuk, 210 147 ton, Finland 10 852 ton (-22 %)

Torsk östra, 2 000 ton, endast bifångst, Finland 35 ton (-92 %)

Torsk västra, 3 806 ton, Finland 33 ton (-60 %)

Huvudbassängens och Bottniska vikens lax, 86 575 st, Finland 22 370 st (-5 %)

Finska vikens lax, 9 703 st, Finland 8 708 st (0 %)

Beslutet gällande kvoterna var helt enligt förhandsförväntningarna och följer helt och till alla delar ICES:s vetenskapliga rådgivning, konstaterar Finlands Yrkesfiskarförbunds vd Kim Jordas. År 2020 kommer att vara besvärligt för fiskerinäringen. Speciellt den kraftigt reducerade strömmingskvoten i Bottniska viken ger återspeglingar i hela den värdekedja som arbetar med strömming.

För Ålands del är upphörandet av det riktade fisket efter torsk svårt. Till rådets beslut gällande torsken har lagts vissa socio-ekonomiska åtgärder och andra villkor, vilkas detaljer i detta skede ännu inte är kända.

Källa: EU-rådets pressmeddelande 15.10.2019 och FYFF (Finlands kvotsiffror inofficiella)