EU:s fiskeriråd nådde 13.10.2014 politiskt överenskommelse om fiskekvoterna i Östersjön för år 2015.

Torsk västra (delområde 22-24): 15 900 ton (-6,7 %), Finland 136 ton

Torsk östra (delområde 25-32): 51 429 ton (-22 %), Finland 904 ton

Strömming centrala (delområde 25-29+32): 163 451 ton (+45 %), Finland 35 845 ton

Strömming Bottniska viken (delområde 30-31): 158 470 ton (+15 %), Finland 129 924 ton

Vassbuk: 213 581 ton (-11 %), Finland 11 029 ton

Lax huvudbassängen och Bottniska viken: 95 928 st. (-10 %), Finland 24 787 st.

Lax Finska viken: 13 106 st. (+/- 0 %), Finland 11 762 st.

Yrkesfiskarförbundet är på ett allmänt plan nöjt med överenskommelsen.

– Rådets kvotbeslut för strömmingens del är på rätt hög nivå och FYFF har speciellt för Bottniska vikens del föreslagit en mera försiktigare linje än kommissionen i sitt förslag och det här förverkligades, konstaterar Finlands Yrkesfiskarförbunds vd Kim Jordas. En liten vassbukskvot försvårar dock nyttjandet av strömmingskvoten och försvårar ordnandet av fisket nästa år. Det är dock positivt att vassbukskvoten minskade mindre än det föreslagna. De större kvoterna minskar behovet av långa perioder med fiskeförbud.

Fiskerirådet minskar igen på laxkvoten i huvudbassängen och Bottniska viken.

– man kan inte på något sätt vara nöjd med laxkvoten. Även om det fisketryck som yrkesfisket numera förorsakar är lågt, och även om det nuvarande kommersiella fisket inte är ett hinder för att laxbestånden förstärks ännu mera, vill politikerna strypa kustens fisket ytterligare.

– Rådets beslut betyder, att Finlands kvot är cirka 4 600 stycken mindre än årets kustfiske. Kustfisket körs ner hela tiden.

– I Finland har riksdagen varit med och kört kustfisket efter lax mot allt större svårigheter. Det är lite svårt att förstå att också jord- och skogsbruksminister Orpo så här klart har gått med i denna lek som är alltför allvarlig för enskilda företagare. Ministerns bakgrund förklarar förstås till en del den negativa inställningen till fiskenäringen.

Finska vikens laxkvot är på tidigare nivå, tydligen ett resultat av Estlands agerande, vilket var positivt.

Forskarna (ICES) kunde inte leverera en fullständig beståndsanalys för den östra torsken och rådet fattade beslutet på basen av delvis bristfälliga uppgifter.

– Finlands fiske efter torsk har i år varit mycket litet och snabba ändringar är inte i sikte.

Källa: JSM:s info (siffror) och FYFF 13.10.2014