Jord- och skogsbruksministeriet har 1.8.2013 beslutat ge en förordning som på nytt tillåter fiske efter lax under tiden 5-9.8.2013 (från måndag till fredag).

Förordningen träder i kraft 5.8.

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

 sakl@sakl.fi