Jord- och skogsbruksministeriet har 3.8.2012 beslutat ge en förordning som avbryter fiske efter lax.

Fiske efter lax inom ICES delområden 22-31 är förbjudet  (Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken).

Förordningen träder i kraft 4.8.2012 och gäller tiden 4.8 – 31.12.2012.

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi