Jord- och skogsbruksministeriet har 22.7.2013 beslutat ge en förordning som avbryter fiske efter lax.

Fiske efter lax inom ICES delområden 22-31 är förbjudet.

Förordningen träder i kraft 25.7.

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

 sakl@sakl.fi