Jord- och skogsbruksministeriet har 21.7.2015 beslutat ge en förordning som avbryter fiske efter lax i ICES delområden 22-31 (huvudbassängen och Bottniska viken).

Fiske efter lax inom ICES delområden 22-31 förbjuds från den 24 juli 2015.

Laxfångst som fiskats före ikraftträdandet av förbudet får bevaras ombord på fartyget, lastas om, flyttas, transporteras och landas till och med den 23 juli 2015.

Förordningen träder i kraft 22.7.2015.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå

0400-720690 sakl@sakl.fi