Pro Fisk rf är en förening som främjar konsumtionen av fisk. Den informerar, producerar olika material som recepthäften och infopaket om näringen, samt arrangerar olika tillställningar där hela branschen kan samlas och nätverka. Pro Fisk är en aktör som många känner till, och dess historia är starkt knuten till FYFF.

Fiskdag år 2003 i riksdagen med branschens organisationer, förberedelser inför dagen i riksdagens köksutrymmen. Dåvarande verksamhetsledaren Raija Kara (till vänster) och blivande Katriina Partanen. Bild: Kim Jordas.

Katriina Partanen som är verksamhetsledare för Pro Kala rf sedan år 2004, sammanfattar FYFF:s betydelse för föreningen i en enda mening:

– Utan Finlands Yrkesfiskarförbund skulle Pro Fisk rf inte finnas.

År 1990 startade Havsströmmings-projektet, vars syfte var att befrämja marknaden av strömming. År 1993 bestämde förbundet att projektet skulle fortsätta som en Havsströmmingsförening. Redan samma år i december kom man till den slutsatsen att föreningen borde få namnet Inhemsk fisk rf.

– Då Havsströmmingsprojektet avslutades ansåg yrkesfiskarna, Fiskhandlarförbundet och företagare inom branschen att det vore viktigt att fortsätta arbetet med att befrämja försäljningen av strömming och att arbetet också borde gälla andra inhemska fiskarter. Inhemsk Fisk rf grundades alltså. Namnet ändrades till Pro Fisk rf på 2000-talet i och med Finlands EU-medlemsskap och det faktum att strukturfonderna togs i bruk, uttryck som syftade på inhemskt var förbjudet i dem, förklarar Partanen.

Samarbetet har fortsatt fram till idag.

– I Pro Fisks stadgar konstateras, att två av föreningens styrelsemedlemmar ska väljas bland FYFF:s medlemmar. Kim Jordas har varit med i styrelsen allt från början och fungerar ännu också som föreningens ordförande.

År 2014 fyllde Pro Fisk 20 år. Nu är det lätt att skratta. Från vänster Katriina Partanen, Kim Jordas och den mångåriga styrelsemedlemmen i Pro Fisk Kai Röntynen. Bild: Mika Remes.

Fiskare som informationsspridare

Pro Fisks viktigaste uppgift är att främja konsumtionen av fisk. Enligt Partanen är det naturligt att uppdraget sköts av en förening.

– Fiskarnas uppgift är att fiska, men naturligtvis behövs deras hjälp då vi vill berätta för konsumenter och beslutsfattare varifrån och hur den inhemska naturfisken kommer till matborden.

Information kan spridas på många sätt. I Pro Fisks marknadsföringsprogram ingår att ordna dagar där man kan bekanta sig med ett annorlunda arbetsliv.

– Till tjänstemän eller personer i andra branscher, som oftast jobbar bakom skrivbordet, erbjuder vi en möjlighet att bekanta sig med fiskets, fiskodlingens och förädlingsanläggningarnas vardag. Mest intresse har det visats för just fiskarens arbete och vi har alltid hittat en fiskare som tagit emot dessa besökare.

Partanen förstår att det inte är helt lätt att ta med en som vill bekanta sig med näringen.

– Alla de som vill komma på besök, förstår kanske inte alltid att fiskefartyget inte startar från Salutorget i Helsingfors kl. 9 på morgonen och återvänder innan arbetsdagen slutar. Fiskaren kan inte heller göra en helt normal arbetsdag på samma gång som den presenterar sitt arbete för andra. Trots detta har besöken alltid varit givande och de har fått beröm. Genom att berätta om sitt eget arbete ökar fiskarna förståelsen för näringen och realiteterna gällande den. På samma sätt kan tjänstemannens arbetsbild öppnas bättre för branschens aktörer via de diskussioner som uppstår under besöket.

Fiskarna har också träffat skolklasser eller besökt daghem för att berätta om sitt yrke, och samtidigt också om matens ursprung.

– Att framhäva det egna arbetet och fiskens ursprung på det här sättet är väldigt viktigt och värdefullt, konstaterar Partanen.

I samband med förbundets Kustfiskeår 2007 och Strömmingsmarknaden ordnades i Åbo ett evenemang för journalister om branschens situation. Från vänster Heikki Eskelinen, Olavi Sahlstén och Katriina Partanen. Bild: Markku Saiha.

På Gullrandabesök

I en lång gemensam historia ryms många fina tillfällen. En höjdpunkt som Partanen lyfter fram som ett exempel, är besöket hos republikens president Sauli Niinistö.

– Det har varit sådana händelser som blivit kvar i minnet. Pro Fisk har tillsammans med FYFF och Skärgårdshavets Yrkesfiskare träffat presidenten vid flera tillfällen.

FYFF, Skärgårdshavets Yrkesfiskare och Pro Fisk besöker 17.6.2014 republikens president Sauli Niinistö i Gullranda. Foto: Markku Saiha.

Niinistö har genom förbundet bekantat sig med yrkesfisket: presidenten har varit med och praktiserat ryssjefiske och bekantat sig med notdragning från stranden. Då publikationen ”Fiskens väg från havet till matbordet” blev klar överräcktes den till presidenten i Gullranda.

– Det var ungefär vid midsommartider och vi förde samtidigt midsommarens fisk till presidenten, vilket han verkligen blev glad över. Niinistö har vid dessa tillfällen alltid berättat att de äter mycket fisk, och han har visat ett genuint intresse för branschen.

Det är väldigt viktigt för fiskbranschen att intresset för fisk kommer från så hög ort, liksom allt annat intresse för fisk.

– Om man tänker på yrkesfisket i nuläget och dess utmaningar, så är det väldigt bra att det finns ett sådant intresse och att det upplevs som viktigt att bevara yrket och dess livskraft. God vilja och intresse utplånar inte utmaningarna, men situationen skulle vara ännu värre, om inte ens dessa fanns, påminner Partanen.