Republikens president Sauli Niinistö har 25.5 beviljat Finlands Yrkesfiskarförbunds verkställande direktör Kim Jordas hederstiteln fiskeriråd.

Kim Jordas belönades för sitt långvariga arbete som företrädare för de finländska yrkesfiskarna. Jordas har sedan 1993 fört fram yrkeskårens synpunkter, behov och verksamhetsförutsättningar till beslutsfattarna, men också till medierna och den stora allmänheten kunnigt, tålmodigt och utan att räkna sina arbetstimmar.  

Känd som samarbetsvillig har Jordas också fungerat som medlem i stort antal arbetsgrupper. Hans roll som sakkunnig och som en förespråkare för yrkesfisket och hela fiskbranschen erkänns i vida kretsar. 

Jordas var en central person år 1994 då Inhemsk Fisk rf (numera Pro Fisk ry) grundades tillsammans med Finlands Fiskhandlarförbund och de stora fiskförädlarna. Jordas har i 23 år fungerat i föreningens styrelse och i långa tider som dess ordförande.

Jordas som bor i Lappträsk har vid sidan av sitt arbete med framgång skött många ansvarsfulla kommunala och samhälleliga förtroendeuppdrag samt också deltagit aktivt i lokal annan verksamhet.

Presidenten beviljade 25.5 totalt 68 hederstitlar, av vilka Kim Jordas som enda fick titeln fiskeriråd. En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället.

Källa: Pro Fisk rf pressmeddelande 29.5.2023