EU:s råd har 30.10.2018 antagit en förordning om Östersjöns fiskemöjligheter 2019. Finlands fiskekvoter 2019 är följande (inom parentes jämförelse med år 2018):

Bottniska vikens strömming 72 724 ton (-7 %)

Huvudbassängens, Skärgårdshavets och Finska vikens strömming 37 360 ton (-26 %)

Vassbuk 13 982 ton (+3 %)

Torsk östra 424 ton (-15 %)

Torsk västra 82 ton (+70 %)

Huvudbassängens och Bottniska vikens lax 23 548 st (roll over)

Finska vikens lax 8 708 st (-3 %)

 

Ovan är Finland totalkvot och en del av den delas till landskapet Åland. Åland tillämpar inte Finlands aktörsspecifika kvotsystem. Till kvoterna 2019 läggs till de oanvända kvoterna 2018, dock maximalt 10 % av den ifrågavarande kvotens totalkvot.

Enligt förordningens artikel 8 är fiske efter öring bortom fyra sjömil uppmätt från baslinjerna i delsektionerna 22–32 förbjudet för fiskefartyg under perioden 1 januari–31 december 2019. Vid fiske efter lax i dessa vatten får bifångsterna av öring inte överstiga 3 % av den totala fångsten av lax och öring vid något tillfälle ombord eller vid landningen efter varje fiskeresa.

 

Källa: EU:s råd 31.10.2018 och FYFF