Finland exporterade 85 miljoner kilo fisk och fiskprodukter 2019. Exporten ökade med cirka two miljoner kilo jämfört med året innan. Värdet på exporten, 163 miljoner euro, minskade ändå med hela 18 miljoner euro.

Nergången i värdet av fiskexporten berodde på att vidareexporten av färsk norsk hel lax till övriga Europa minskade från 137 miljoner euro till 117 miljoner euro. Exportmängden var lite under 21 miljoner kilo.

– Utan vidareexporten var exportmängden, 66 miljoner kilo, 4 miljoner kilo större än 2017. Värdet på exporten ökade med över 2 miljoner euro till 47 miljoner euro, berättar överaktuarie Pentti Moilanen på Naturresursinstitutet (Luke).  

De viktigaste exportprodukterna från Finland var färsk lax och regnbåge, färsk och djupfryst strömming och vassbuk samt rom och romprodukter.

De viktigaste exportländerna för fisk och fiskprodukter var Storbritannien, Frankrike, Litauen, Estland, Polen, Danmark och Sverige. Tillsammans 40 procent av exporten av färsk hel lax gick till Frankrike och Storbritannien.

Importen av hel norsk lax minskade

Finland importerade 100 miljoner kilo fisk och fiskprodukter 2019. Jämfört med året innan minskade importen med 17 miljoner kilo. Värdet på importen, 487 miljoner euro, minskade med 39 miljoner euro.

Färsk hel lax importerades lite över 40 miljoner kilo. Värdet var 235 miljoner euro. Om man tar bort vidareexporten, blev kvar i Finland under 20 miljoner kilo färsk hel lax. Detta är lite över fyra miljoner kilo mindre än 2018. Färsk lax och öring filé importerades närmare fyra miljoner kilo mer jämfört med året innan.

De viktigaste länderna från vilka fisk och fiskprodukter importerades var Norge, Sverige, Danmark och Estland.

Nästa publicering den 6 april. Då publiceras Utrikeshandeln med fisk, 1/2020 (preliminär).

Statistik: Utrikeshandeln med fisk 2019

Källa: Naturresursinstitutet 18.3.2020