En ny undersøgelse fra De Forenede Nationers konference om handel og udvikling (UNCTAD) viser, at EU’s fiskerflåde har opnået en markant reduktion på 52 procent i drivhusgasemissioner mellem 1990 og 2021. Undersøgelsen kortlægger verdensomspændende udfordringer og muligheder ved energiomstillingen af fiskerfartøjer, med fokus på udviklingslande.

Europêche, repræsentanten for den europæiske fiskeindustri, bifalder resultaterne og understreger fiskerisektorens positive bidrag til klimakampen, mens den fortsat leverer lavemissions-skaldyr. Fiskeriet spiller en central rolle i fødevaresikkerhed og jobskabelse, især i udviklingslande, hvor mere end 40 millioner mennesker arbejder inden for fiskeri og akvakultur.

Undersøgelsen påpeger, at fiskerfartøjer tegner sig for 0,1-0,5% af de globale CO2-emissioner og omkring 4% af kulstofemissionerne fra global fødevareproduktion. Sammenlignet med kvæg- eller svinekødsproduktion har fiskeproduktionen et lavere kulstofaftryk pr. kalorie. Europêche fremhæver branchens forpligtelse til at reducere miljøpåvirkningen og bidrage positivt til klimamålene.

UNCTAD-undersøgelsen indikerer, at EU’s fiskeriemissioner faldt med 52 procent, som følge af reduktion i flådestørrelse og investeringer i energieffektive teknologier, som dieselelektriske motorer og effektive køle- og propelsystemer. Europêche roser fiskerne for næsten at nå EU’s mål om 55 procent reduktion i drivhusgasemissioner inden 2030.

Europêche’s administrerende direktør, Daniel Voces, opfordrer dog til en fortsat indsats og en holistisk strategi for energiomstilling, inklusive nul-emissionsenergikilder og opgradering af fartøjer. Han understreger nødvendigheden af at fjerne lovgivningsmæssige hindringer og sikre tilstrækkelig økonomisk støtte for at opnå klimaneutralitet inden 2050.

Källa: FiskerForum, sfpo.se 16.1.2024

Länk Europeche https://europeche.chil.me/post/456123/unctad-confirms-eu-fishing-fleet-remarkable-5225-reduction-in-ghg-emissions