EU:n maatalousministerit kokoontuivat 29. huhtikuuta 2024 Luxemburgiin. Kokouksen aiheita olivat ratkaisujen hakeminen maatalouden kriisitilanteeseen, kansainvälinen kauppa, jäsenvaltioiden edistyminen yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisessa ja kalastuksen valvonta. Ministerien lounaskeskustelun aiheena oli EU:n maatalouden tulevaisuus. Vilkasta keskustelua käytiin myös biotalouden nostamisesta seuraavan komission työohjelman keskiöön Suomen aloitteesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Kalastuksen osalta Latvia ja Liettua nostivat esille ongelman, joka liittyy kalastuksen pienten sivusaalislajien raportoinnin vaikeuteen ja siitä koituviin suhteettomiin seuraamuksiin. Ministeri Essayah toi esiin, että ongelma koskee myös suomalaisia kalastusaluksia. Ministeri Essayahin mukaan olisi tärkeää soveltaa näissä tapauksissa suhteellisuusperiaatetta ja jättää seuraamukset määräämättä kalastajille.

Lähde: MMM tiedote 29.4.2024