EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 16.-17. joulukuuta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla. Ministerit pyrkivät poliittiseen yhteisymmärrykseen muun muassa Atlantin kalastuskiintiöistä vuodeksi 2020. Suomella on pieni Atlanto-skandinen sillikiintiö (Suomen osuus 0,53 %).

Suomen puheenjohtajakauden viimeisessä maatalous- ja kalastusneuvostossa 16.-17. joulukuuta EU pyrkii poliittiseen yhteisymmärrykseen Atlantin kalastuskiintiöistä vuodeksi 2020. Kiintiöpäätöksessä tulee saavuttaa yhteisen kalastuspolitiikan keskeiset tavoitteet, joilla varmistetaan kalakantojen kestävä hyödyntäminen. Erityisesti turskakannat ovat heikossa kunnossa, mistä johtuen tiettyjä kalastuskiintiöitä täytyy pienentää tuntuvasti.

Puheenjohtajamaana Suomi rakentaa komission antaman asetusehdotuksen pohjalta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ratkaisua yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

”Tilanne on haastava. Suomi pyrkii puheenjohtajana varmistamaan yhteisen kalastuspolitiikan kalakantojen kestävää enimmäistuottoa koskevan tavoitteen saavuttamisen sekä sen, että päätöksenteko perustuu tieteelliseen neuvoon”, ministeri Jari Leppä kertoo.

Kalatalouden osalta neuvostossa pyritään myös yleisnäkemykseen Itämeren turskakantoihin ja läntisen silakkakantaan liittyvistä kalastuksen tukitoimista. Yleisnäkemys on jatkoa lokakuun maatalous- ja kalastusneuvostossa jäsenvaltioiden ja komission antamalle julistukselle turskankalastuksen ja eteläisen silakankalastuksen kriisin hallitsemisesta. Itämeren tukipaketin tarkoituksena on mahdollistaa tukitoimet kalastustoiminnan rakenteellisen ongelman ratkaisemiseksi erityisesti kalastusalusten romutustuen avulla.

Lähde: MMM tiedote 13.12.2019 ja SAKL