EU:n komissio antoi 28.8. esityksensä vuoden 2024 Itämeren kalastusmahdollisuuksiksi. Komissio esittää tässä vaiheessa kiintiöiden asettamista ainoastaan kolmelle kalakannalle. Suluissa vertailu vuoden 2023 kiintiöön.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohi, 53 967 kpl (-15 %), kalastus sallittu ainoastaan Perämerellä (ICES osa-alue 31)

Suomenlahden lohi, 10 144 kpl (+7 %)

Riianlahden silakka, 36 514 tonnia (-20 %)

Muiden Itämeren kantojen (läntinen turska, itäinen turska, läntinen silakka, Pohjanlahden silakka, keskinen silakka, kilohaili ja punakampela) osalta komissio on pyytänyt ICES:ltä lisätietoja, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon, että turskaa pyydetään yhdessä kampelakalojen ja kilohailin kanssa.

Komissio ehdottaa sivusaaliskiintiöiden vahvistamista läntiselle turskalle, itäiselle turskalle, läntiselle silakalle, Pohjanlahden silakalle ja keskiselle silakalle syksyllä odotettavissa olevien lisätietojen perusteella. Tällä ehdotuksella annetaan aluksille mahdollisuus purkaa kaikkien näiden kantojen sivusaaliit, kun ne kalastavat esimerkiksi punakampelaa tai kilohailia.

Esitys merkitsee Suomen kannalta, että keskisen silakan (ICES osa-alueet 25–29+32) ja Pohjanlahden silakan (ICES osa-alueet 30–31) suunnattu kalastus olisi kielletty ja että myös lohen kaupallinen kalastus Ahvenanmaalla, Saaristomerellä ja Selkämerellä olisi kielletty (ICES osa-alueet 29N–30).

Toteutuessaan komission esitys merkitsee, että suurin osa Suomen kaupallisesta kalastuksesta lopetettaisiin. Silakan kalastuksen osuus Suomen merialueen saaliista on 90 prosenttia. Tämä vaikuttaisi suoraan myös silakkaa käsittelevien jalostusyrityksien toimintaan, kun raaka-aineen saanti loppuisi, sekä kuluttajien ja asiakkaiden mahdollisuuksiin saada Itämereltä pyydettyä silakkaa.

Lohi on keskeinen saalislaji Ahvenanmaan, Saaristomeren ja erityisesti Selkämeren rannikkokalastajille. Lohen kaupallisen kalastuksen kieltämisellä olisi sitten rajuja vaikutuksia alueiden rannikkokalastuksen toimintamahdollisuuksiin.

Suomen kannan komission esitykseen muotoilee valtioneuvosto ja eduskunnan valiokunnat. Lopullisen päätöksen tekee 23.–24.10. kokoontuva EU:n kalastusneuvosto.

Lähde: EU:n komission tiedote 28.8.2023 ja SAKL