EU:n kalastuksesta vastaavat ministerit saavuttivat varhain keskiviikkoaamuna sovun Atlantin kalastuskiintiöistä ja Itämeren kalastuksen tukipaketista.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 16.-18. joulukuuta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla. Ministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen Atlantin ja Pohjanmeren ja muiden merialueiden EU-aluksien kalastuskiintiöistä vuodeksi 2020. Lisäksi ministerit saavuttivat Neuvoston yleisnäkemyksen tukitoimista, joilla sopeutetaan Itämeren turskan sekä läntisen silakan kalastuslaivastoa tuntuviin kiintiöleikkauksiin.

Suomen puheenjohtajakauden viimeisessä, varhaiseen keskiviikkoaamuun venyneessä maatalous- ja kalastusneuvostossa EU pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen eri merialueiden kalastuskiintiöistä vuodeksi 2020. Kiintiöpäätöksen perustana ovat yhteisen kalastuspolitiikan keskeiset tavoitteet, joilla varmistetaan kalakantojen kestävä hyödyntäminen. Erityisesti turskakannat ovat heikossa kunnossa. Tästä johtuen useita kalastuskiintiöitä täytyi pienentää tuntuvasti.

Tämän lisäksi sovittiin pyydysten valikoivuutta parantavista ehdoista tietyillä alueilla, jotta kestävällä tasolla olevien muiden kalalajien kalastus voisi jatkua. 

Puheenjohtajamaana Suomi rakensi komission antaman asetusehdotuksen pohjalta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän ratkaisun yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

”Suomen lähtökohta puheenjohtajana oli varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan edellyttämä kalakantojen kestävää enimmäistuottoa koskevan tavoitteen saavuttaminen sekä se, että päätöksenteko perustuu tieteelliseen neuvoon”, ministeri Jari Leppä kertoo.

Neuvosto saavutti myös yleisnäkemyksen Itämeren turskakantoihin ja läntiseen silakkakantaan liittyvistä kalastuksen tukitoimista. Yleisnäkemys on jatkoa lokakuun maatalous- ja kalastusneuvostossa jäsenvaltioiden ja komission antamalle julistukselle turskankalastuksen ja läntisen silakan kalastuksen kriisin hallitsemisesta. Itämeren tukipaketin tarkoituksena on mahdollistaa erityisesti kalastusalusten romutuksen tukeminen kalastuskiintiöiden pienentyessä huomattavasti. 

Neuvoston yksimielisellä päätöksellä hyväksyttiin myös asetus Välimeren ja Mustan meren kalastusmahdollisuuksista 2020.

Lähde: MMM tiedote 18.12.2019