Ensi viikolla agendalla muun muassa:

22.10. Merimetsotyöryhmän viimeinen kokous (KJ)

23.10. LVM:n lausuntopyyntö kalastusalusten turvallisuutta koskevan Kapkaupungin sopimuksen hyväksymisestä

24.10. MMM:n järjestämä kokous innovaatio-ohjelman mahdollisesta jatkosta (KJ)

24.10. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, kuuleminen, HE 52/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta (KJ)

25.10. Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan maatalousjaoston kuuleminen, HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (KJ)